Молитви при болест

молитви при болест

Молитви на болен Към Господа

Молитви – Господи, Боже мой, виках към Тебе, и Ти ме изцели. (Пс.29:3)

Господи Иисусе Христе, Спасителю наш!
От любов към човеците Ти слезе на земята, за да спасиш погиващите.
Ти с милостива ръка изцери болестите и немощите на тези, които потърсиха Твоята божествена помощ,
възвърна здравето им, недъзите им премахна и им дари живот.
Преголямо е Твоето човеколюбие, всемилосърдний наш Господи.
Затова и аз обръщам сърцето си към Тебе
и със смирение Те моля да ми помогнеш и да ми възвърнеш здравето.

Зная, Господи, че не всякога ти бях признателна и благодарна за здравето, което Ти даром ми даваше.
Често те забравях и към Твоя дар бях небрежна.
Но Ти не ми зачитай неразумието.

Умножи Твоята благост и не по заслуга, а по милост ме дигни от леглото на страданието и на мъката,
а аз през всичките дни на живота си ще прославям Твоята чудна сила и ще изпълнявам Твоя свят закон.

Помогни ми да изтърпя болките, които изпитвам, смили се над моята немощ, не допускай сърцето ми да се огорчи, или душата ми да се смути и да възроптае.
Дойди, Господи, при мене, угаси огъня, който ме мъчи,
повдигни ме, за да тръгна подире Ти и да бъда жив сега и във вечността.
Амин!

Молитва към св. безсребърници Козма и Дамян

Житие на св. безсребърници Козма и Дамян

Като страдам тежко от моята болест, аз прибягвам към вас, свети чудотворци и изцерители Козма и Дамяне,
защото вие проповядвахте, че душевния недъг е по-тежък от всички недъзи на тялото
и че когато душата боледува от грехове, често пъти и тялото пада в болест.
Зная, че чрез болестите си човек се очиства от греховете си.
И тъй, свети чудотворци, помолете Господа да ми дарува прощение на прегрешенията ми
и понеже съм слаб и безпомощен, и силите ми в болестта са изтощени,
да не допусна да изпадна в униние и да загина.

Побързайте да ми помогнете, свети изцерители,
та като оздравея, да премина дните си в покаяние,
да свърша в мир моя живот
и в съдния ден да застана неосъдно пред лицето на страшния Съдия на вселената –
сърцеведеца Бога, Когото да възпявам и славя винаги и во веки.
Амин!

Молитви за изцеление на болен и за близките му 

Погледни от висотата на Твоето пресветло обитание, от славата на Твоето всемогъщество и наклони благоволението си към нашата смирена молитва за уповаващия на теб болен и тежко страдащ (името), както и за всички, които с обич и надежда бдят при леглото му или другояче го подкрепят.
Прости му, милостиви Боже, всичко, което ти е съгрешил волно или неволно, съзнателно или несъзнателно, с дума, с дело или с помисъл.

Дай му, Господи, да изповяда пред теб всичките си грехове и го привлечи още по-близо до пълнотата на Твоята истина.

Зачети му всичките грижи и обич към семейството и към ближните му и му дай да прекара остатъка от живота си угодно за Теб и спасително за него,

и когато по Твоята воля дойде часът, нека в мир да завърши живота си и в съдния ден да застане неосъдително пред лицето на страшния Съдия на вселената – Теб, сърцеведеца Бога, Когото да продължи да възпява и прославя във вечността.

Молитви за изцеление

Господи Иисусе Христе,
посети и изцели лежащия и страдащ от болестта си на одъра твой раб (името),
защото Ти, като Многомилостив, си понесъл недъзите и болестите на нашия род
и можеш всичко.
Пресвета Богородице,
помогни ми чрез всесилното Си застъпничество в молитвите ми към Твоя Син и мой Бог,
за изцелението на Неговия раб (името).

Всички свети ангели Господни,
молете Бога за Неговия болен раб (името).

Молитви на родители за болното им дете

Милостива Майко, пресвета Богородице!
Смили се над нас грешните
и стани застъпница пред Твоя възлюбен Син и наш Бог за болното ни дете.
Ние ти се молим и падаме пред тебе, о, измъчена като нас, Божия Майко!
Смили се над нашата немощ и над мъките на детето ни.
Коленичим пред тебе, Майко на милосърдието: смили се над нас!
Измоли от твоя Син Христа Бога здраве за болното ни дете.
Защото, ако то би могло да говори и да се движи, само би паднало пред нозете на Господа Спасителя, Който благословил децата и казал:
„Оставете децата да дохождат при Мене“.

О, Майко на майките и на всички християни!
Ти, чието сърце бе пронизано с меча на скръбта,
уталожи нашата скръб!
Успокой ума ни и милостиво измоли мир, здраве и спасение за целия наш дом,
та благодарно да славим тебе, пречиста Богородице, и твоя преблаг Син до веки-веков!

Амин!

Молитва към Господа Иисуса Христа преди операция

Владико, многомилостиви Господи Иисусе Христе, Боже наш, Извор на живота и безсмъртието, Лекарю на душите и телата!
Ти наказваш и милваш, допускаш болести за наше вразумление и лекуваш.

Знаем. че сме недостойни да призовем Твоето пресвято име, понеже всекичасно престъпваме Твоите повеления и прогневяваме Твоята безкрайна благост. Но ние знаем също, че Ти си Бог на каещите се и че без Твоята свята воля не пада нито дори и косъм от главата ни.

Смили се над този Твой раб… (тази Твоя рабиня…), който (която) прибягва към Твоето добросърдечие и преди да се подложи на хирургическа операция, моли Твоята небесна помощ.

Нашият живот е в Твои ръце, Ти си лекар на лекарите. Запази живота на този Твой раб… (тази Твоя рабиня…), направи да излезе благополучна предстоящата му (й) операция и да получи, по Твоята милост, пълно изцеление. Амин!

Други молитви

Премилостиви Господи Иисусе Христе, Сине Божи, Лекарю на всички болести!
Поради многото наши грехове, ние сме недостойни за Твоята велика милост, но като се надяваме на Твоето човеколюбие, осмеляваме се да Те молим.

Смили се, Господи, над нас и чуй смирената ни молитва. Изцери този Твой раб (тази Твоя рабиня) от болестта. Издигни го (я) с всемощната Си десница, за да прослави с благодарно сърце Твоето пречисто име сега, всякога и во веки веков. Амин!

Лекарю на душите и телата, с умиление и съкрушено сърце пред Тебе припадаме и се молим: изцери болките, излекувай страданията на душата и тялото на този Твой раб… (тази Твоя рабина…) и като му (й) простиш, като добросърдечен, всички прегрешения, волни и неволни, скоро въздигни.

Огнената болест на Петровата тъща с Твоето докосване като Си изцерил, и сега на твоя раб (Твоята рабина) изцери болестта с Твоето добросърдечие. като му (й) дадеш здраве, Изворе на изцеренията.

Не ме поверявай на човешка защита, Пресвята Владичице, но приеми молението на Твоя раб, защото скръб ме е обвзела. Покров нямам аз, окаяният, нито къде да прибягна. И утеха, освен Тебе – нямам. Владичице на света, надежда и закрила на верните, не отхвърляй молението ми, а направи полезното за мене. Амин.

Молитви при съпружеско безплодие

Чуй ни, милосърдни и всемогъщи Боже!
Бъди милостив към нашите молби и спомни си Своите наредби за умножението на човешкия род.

Милостиво направи така, че онова, което е било съединено от Тебе, да се запази с твоята помощ. Преблаги Боже, Който с властта на Твоята сила сътвори всичко от нищо и установи първоначалните неща; Ти, Който направи човека по Твой образ с неразлъчната от него жена, и научи и нас: никак да не се разлъчва онова, което на Теб е било угодно да установиш.

Боже наш, Който си осветил съпружеския съюз в смисъл на великата тайна на Христа с Църквата, погледни милосърдно върху нас, Твоите раби (имената), които сме свързани със съпружески съюз и просим Твоето убежище и помощ, тъй че този съюз да ни бъде иго на милост, мир и радости.

Дай ни да бъдем детеродни, да видим и синове от синовете си, дъщери от дъщерите си, да стигнем в Теб до въжделена старост и да влезнем в небесната скиния.

Защото си милостив и човеколюбив Бог и затова на Тебе слава възнасяме – на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Още молитви при при съпружеско безплодие

Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог, който чрез чудо направи плодна утробата на преблагословената девица Мария, тъй че от Светия Дух тя да зачене, роди и отгледа Тебе – нашия Бог и Спасител!
Умилно те молим да дадеш плод на нас – Твоите раби (имената), за да родим здрави деца и с Твоята благодат да ги отгледаме и възпитаме като добри служители на Твоето царство и Твоята църква, в името на Отца, и Сина, и Светия Дух. Амин!

Премилосърдни Господи и праведни Боже!
Ти в земния рай благослови нашите прародители със съпружество и установи брака за умножаване и запазване на човешкия род.

Молим ти се, благослови и нас, Твоите раби (имената), и ни освободи от всяко свързване, от злодейството и чародейството на сатаната и неговите слуги.

Дай ни плод от утробата, за да раждаме и възпитаваме чада за вечния Твой живот. Амин!

Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог!
Ти в Своето идване по плът чудотворно благослови брака като го освети с началото на Своите чудеса.

Умилно ти се молим, поради застъпничеството на Твоята майка и преблагословената девица Мария и на всички Твои светии, за които и сам свидетелстваш, че молитвите им се издигат като тамян пред Тебе, благослови и нас – Твоите раби (имената), да останем съединени в брачно общение.

Оживи вътрешностите ни и ни дай чада, та да имаме добри наследници на християнския си дом за Твоя хвала и слава, заедно с Отца и Светия Дух во веки веков. Амин!

Към нашите Рисувани икони.

Последни публикации

Зографът Даниела Донева разказва пред камера за работата си на иконописец.

Зографът Даниела Донева + Видео

Даниела Донева: 20 години в прегръдките на вярата и изкуството. Нейната история е вдъхновяващ пример за силата на... Вижте повече

ръка на иконописец, която създава златни рисувани икони с четка

Техника на позлатяване на Ръчно рисувани икони

Един от най-известните съвременни руски иконописци, Архимандрит Зинон, казва, че за да станеш иконописец в... Вижте повече

Богородичен акатист

Богородичен акатист

Какво представлява Акатистът на Божията Майка? Акатистът /от гр. "акатистос"- неседален/ представлява... Вижте повече